Detta dokument är en utvärdering av 2015 års julkonsert, en utvärdering som är tänkt av vara stöd inför kommande projekt (shower etc.)